+38 066 628 33 77, +38 068 140 81 80

+38 066 628 33 77, +38 068 140 81 80

Практики

Комплексний захист бізнесу та інвестицій

Комплексний захист бізнесу та інвестицій


◾економіко - правовий аналіз діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на предмет наявності ризиків та потенціальних загроз ведення бізнесу;◾розробка ефективних правових, економічних, управлінських заходів щодо захисту інвестицій, активів, майнових та корпоративних прав клієнтів;◾перевірка інвестиційних проектів та об’єктів інвестицій з метою їх об’єктивної незалежної оцінки, виявлення наявних та прихованих ризиків та загроз для інвесторів (Due Diligence);◾перевірка ділової репутації контрагентів, партнерів по бізнесу перед укладанням комерційних договорів та угод;

◾ правова експертиза господарських договорів на предмет додержання вимог законодавства та інтересів підприємства; ◾ правовий та економічний аналіз перспектив досудового врегулювання господарського спору та подання позовної заяви до суду; ◾ термінова розробка та впровадження антикризових програм, комплексу економіко-правових заходів щодо виведення підприємств і власників бізнесу із складних ситуацій (рейдерство, розкрадання активів, спричинення матеріальних збитків, судові процеси, незаконні дії державних та приватних виконавців, колекторських компаній, кримінальне переслідування правоохоронними органами); ◾ аутсорсинг юридичних послуг та послуг з комплексної безпеки бізнесу для підприємств;◾ надання персональних послуг адвоката засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам підприємства;

ЗгорнутиЧитати далі
Захист від кримінального переслідування

Захист від кримінального переслідування


◾ захист на всіх стадіях кримінального провадження; ◾захист бізнесу та громадян від кримінального переслідування правоохоронними органами;◾ надання юридичних консультацій суб’єктам підприємницької діяльності, керівникам та службовим особам підприємств, установ та організацій, громадянам у галузі кримінального права;◾ аналіз ризиків притягнення до кримінальної відповідальності;◾розробка правової стратегії захисту від кримінального переслідування (надання практичних рекомендацій);

◾ надання послуг захисника у кримінальному провадженні;◾ участь у проведенні слідчих (розшукових) дій;◾ оскарження дій та рішень правоохоронних органів;◾ представництво інтересів потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні;◾ захист та представництво під час судового розгляду.

ЗгорнутиЧитати далі
Судові спори

Судові спори


◾правовий та економічний аналіз перспектив досудового врегулювання спору та подання позовної заяви до суду;◾представництво і захист прав та інтересів клієнта в судах всіх інстанцій при розгляді господарських, цивільних та адміністративних справ;◾ досудове врегулювання спорів;◾ здійснення правової експертизи документів;◾ збір, аналіз доказів і визначення тактики ведення справи в суді;◾допомога клієнтам у витребуванні доказів на підставі адвокатського запиту від підприємств, установ, організацій;

◾ отримання письмових висновків фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;◾ підготовка і подання до суду позовної заяви або іншого процесуального документа (відзиву, клопотання, заяви, скарги, тощо);◾ вивчення та аналіз позовної заяви, поданої проти клієнта, підготовка письмового відзиву із запереченнями проти позову, у разі необхідності підготовка й подання зустрічного позову;◾ оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку; підготовка відзиву із запереченнями на апеляційну та касаційну скаргу; ◾ підготовка заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами;

ЗгорнутиЧитати далі
Податкові спори

Податкові спори


◾ юридичне супроводження перевірок суб’єктів господарювання органами Державної фіскальної служби України;◾ представництво інтересів клієнтів у спорах з податковими та митними органами;◾ захист від незаконного донарахування податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток за безтоварними господарськими операціями.◾ оскарження рішень податкових та митних органів в судах;◾ захист інтересів посадових осіб платників податків у кримінальних провадженнях у сфері оподаткування.

Банкрутство

Банкрутство


◾ надання правової допомоги керівнику, засновникам (учасникам, акціонерам), власникам майна суб’єкта підприємницької діяльності, кредиторам в проведенні аналізу правових та фінансових наслідків ініціювання та проведення процедури банкрутства боржника;◾ правова допомога в підготовці та проведенні процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; ◾ правова допомога боржнику в підготовці необхідних документів та подача до господарського суду заяви про затвердження плану санації;◾ правова допомога боржнику/кредитору в підготовці та зборі необхідних документів, та подача до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

◾ представництво та захист інтересів боржника/кредитора у господарських судах у справах про банкрутство;◾ захист корпоративних та майнових прав засновників (учасників, акціонерів) боржника у процедурі банкрутства, представництво їх інтересів в суді;◾ представництво інтересів кредитора на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів;◾ представництво інтересів працівників боржника в суді під час провадження у справі про банкрутство;◾ правова допомога в оскарженні дій/бездіяльності арбітражного керуючого;◾ захист майнових прав власників майна, засновників (учасників, акціонерів), кредиторів під час ліквідації банкрута;◾ правова допомога в оскарженні судових рішень у процедурі банкрутства;

ЗгорнутиЧитати далі
Company picture

Трудові спори


◾ поновлення на роботі в судовому порядку незаконно звільненого працівника;◾правова допомога та представництво інтересів працівника в комісії по трудових спорах;◾стягнення в судовому порядку незаконно не виплаченої заробітної плати та інших матеріальних та моральних збитків, заподіяних працівнику;◾ правові консультації з усіх питань законодавства про працю;◾ правовий аналіз трудових договорів та контрактів, оцінка ризиків як для працівника, так і для роботодавця;

◾надання правових консультацій керівнику, власнику підприємства з питань звільнення працівників, скорочення персоналу;◾представництво інтересів керівника, власника суб’єкта підприємницької діяльності при перевірках контролюючих органів з питань трудових правовідносин; ◾ представництво інтересів працівника/роботодавця у трудових спорах в судах усіх інстанцій;

ЗгорнутиЧитати далі
Захист від незаконних перевірок органами Держпраці

Захист від незаконних перевірок органами Держпраці


◾ надання юридичних консультацій суб’єктам підприємницької діяльності, керівникам та службовим особам підприємств, установ та організацій, громадянам з питань контрольних повноважень органів Держпраці;◾ аналіз ризиків притягнення до відповідальності та розробка правової стратегії захисту від незаконних переслідувань органами Держпраці (надання практичних рекомендацій);◾адвокатське супроводження перевірок суб’єктів господарювання органами Держпраці;◾ оскарження незаконних рішень органів Держпраці в судах та представництво інтересів клієнтів у таких спорах.

Земельні спори та захист аграрного бізнесу

Земельні спори та захист аграрного бізнесу


◾ юридичне супроводження договорів купівлі-продажу, оренди земельних ділянок:◾правова допомога у підготовці необхідних документів та супроводження процедури оформлення речових прав на земельну ділянку;◾ представництво інтересів землевласників та землекористувачів у земельних спорах;◾ комплексний захист аграрного бізнесу від рейдерства; ◾економіко - правовий аналіз діяльності усіх видів аграрних підприємств на предмет наявності ризиків та потенціальних загроз ведення бізнесу;

◾ термінова правова допомога фермерським господарствам, аграрним підприємствам у захисті активів та бізнесу від незаконних посягань;◾адвокатське супроводження перевірок підприємств аграрного сектору економіки правоохоронними та контролюючими органами;◾представництво фермерських господарств, аграрних підприємств у судах всіх інстанцій;◾ аутсорсинг юридичних послуг та послуг з комплексної безпеки бізнесу для аграрних підприємств;

ЗгорнутиЧитати далі

Форма зворотнього зв'язку

Дякуємо за лист!

Ми з вами зв'яжемся!

Can't send form.

Please try again later.